در حال بارگذاری ویدیو ...

تاب آوری و امید

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت و مرجع تاب آوری فارسی

مطالعات متعدد رابطه امید و تاب آوری را بررسی کرده اند به نظر میرسد هر سه متغیر امید به زندگی، تاب آوری روان شناختی و بخشش حتی میتواند ابعاد معنوی زندگی را پیش بینی کنند
چشم اندازی خوش بینانه شما را قادر می‌سازد انتظار وقایع خوب را در زندگی داشته باشید و به جای نگرانی از آن چه از آن می ترسید، سعی کنید آن چه را که دوست دارید و می‌خواهید، تصور کنید.
اعتقاد به آینده بهتر، احساس امید و هدفمندی و باور به این که می‌توانید زندگی و آینده خود را کنترل کنید، تاب آوری شما را به نحو شگفت انگیزی ارتقا می دهد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاب آوری و امید

۰ لایک
۰ نظر

مطالعات متعدد رابطه امید و تاب آوری را بررسی کرده اند به نظر میرسد هر سه متغیر امید به زندگی، تاب آوری روان شناختی و بخشش حتی میتواند ابعاد معنوی زندگی را پیش بینی کنند
چشم اندازی خوش بینانه شما را قادر می‌سازد انتظار وقایع خوب را در زندگی داشته باشید و به جای نگرانی از آن چه از آن می ترسید، سعی کنید آن چه را که دوست دارید و می‌خواهید، تصور کنید.
اعتقاد به آینده بهتر، احساس امید و هدفمندی و باور به این که می‌توانید زندگی و آینده خود را کنترل کنید، تاب آوری شما را به نحو شگفت انگیزی ارتقا می دهد.