در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کار با دستگاه کارشناسی ماشین

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/
در زمان خرید ماشین کار کرده بررسی کامل فنی و بدنه آن مهم است و علاوه بر آن لازم است تا رنگ خودرو را نیز بررسی نمایید. در روند کارشناسی استفاده از ابزار گوناگون بر دقت کار اضافه می کند. شما با کمک مرکز کابلد می تواند به آموزش کارشناسی کار با دستگاه کارشناسی ماشین بپردازید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کار با دستگاه کارشناسی ماشین

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/
در زمان خرید ماشین کار کرده بررسی کامل فنی و بدنه آن مهم است و علاوه بر آن لازم است تا رنگ خودرو را نیز بررسی نمایید. در روند کارشناسی استفاده از ابزار گوناگون بر دقت کار اضافه می کند. شما با کمک مرکز کابلد می تواند به آموزش کارشناسی کار با دستگاه کارشناسی ماشین بپردازید.