در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی تزریق ذرات متراکم در فلوئنت

fluentcfd
fluentcfd

بخش هایی از دوره آموزشی " شبیه سازی جریان های یک و یا چندفازی در انسیس فلوئنت"
تهیه و تولید این دوره آموزشی توسط جناب مهندس محسن صالحی انجام شده است.

برای تهیه کامل این دوره آموزشی به سایت www.fluentcfd.ir مراجعه نمایید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه سازی تزریق ذرات متراکم در فلوئنت

۰ لایک
۰ نظر

بخش هایی از دوره آموزشی " شبیه سازی جریان های یک و یا چندفازی در انسیس فلوئنت"
تهیه و تولید این دوره آموزشی توسط جناب مهندس محسن صالحی انجام شده است.

برای تهیه کامل این دوره آموزشی به سایت www.fluentcfd.ir مراجعه نمایید.

آموزش