در حال بارگذاری ویدیو ...

مدل آسایش حرارتی سالن سینما در فلوئنت

fluentcfd
fluentcfd

بخش های از دوره ی آموزشی " انسیس فلوئنت و معماری انرژی ساختمان"

برای تهیه این دوره ی آموزشی به سایت www.fluentcfd.ir مراجعه نمایید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدل آسایش حرارتی سالن سینما در فلوئنت

۰ لایک
۰ نظر

بخش های از دوره ی آموزشی " انسیس فلوئنت و معماری انرژی ساختمان"

برای تهیه این دوره ی آموزشی به سایت www.fluentcfd.ir مراجعه نمایید.

آموزش