Skip to main content
تک بلیط
۲,۴۶۳ بازدید

  • طاهره فرهادی

آبراهام هیکس - هدف زندگی چیست؟

طاهره فرهادی
طاهره فرهادی
منتشر شده در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

استر هیکس، پایه گذار مفهوم قانون جذب، بانویی است که آموزه های آبراهام را به ما توضیح می دهد. این آموزه ها موجب تحول زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان شده است. در اینجا خواهید دانست که هدف اصلی زندگی چیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به نشانی www.abraham-hicks.com مراجعه کنید.
ترجمه و صداگذاری : طاهره فرهادی
صداهای فارسی : امیر طهانی، طاهره فرهادی.