Skip to main content
طاهره فرهادی

طاهره فرهادی

مترجم زبانهای فرانسه و انگلیسی و علاقه مند به پژوهش در حوزه ی عرفان و تعالیم روح، ترجمه ی گویای فارسی بخشهایی از سمینارهای استر هیکس، پایه گذار مفهوم قانون جذب را عرضه داشته ام، با این امید که مفید و قابل استفاده باشد.