Skip to main content
علی بابا
۶۳ بازدید

مبتکر شتابدهی استعداد پل استار

poulstar
poulstar
منتشر شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

سیرکت میز یکی از ابزار آموزشی،برای درک مفهوم الکترونیک است که موسسه پل‌استار برای نخستین بار در ایران آن را مورد استفاده قرار می‌دهد.
این ابزار کمک آموزشی ذهن کودک را درگیر کرده و قدرت حل مسئله او را تقویت میکند که بی‌شک در تصمیم‌گیری صحیح و منطقی کودک تاثیرگذار است.
01334911
www.poulstar/com