در حال بارگذاری ویدیو ...

ایبو شو Cansever و اجرای زیبای Çanim dediklerim ترجمه زیرنویس فارسی

عباس
عباس

Canim dediklerim canimi aldilar
gönül sarayimi yikip gittiler
bu mutsuz yasantim onlardan kaldi
beni bu günümden dünden ettiler
beni dogduguma pigman ettiler
beni sevdigime pisman ettiler
Haykirsam dünyaya ettiklerini
yine anlatamam cektiklerimi
tanrim zalim yapmis sevdiklerini
beni bu günümden dünden ettiler
beni dogduguma pisman ettiler
Ben böyle degildim yasarken oldum
bu kötü kaderi sonradan buldum
aldana aldana ömrümden oldum
beni dogduguma pisman ettiler
beni bu günümden dünden ettiler
beni sevdigime pisman ettiler
beni dogduguma pisman ettiler
Haykirsam dünyaya ettiklerini
yine anlatamam cektiklerimi
tanrim zalim yapmis sevdiklerini
آنها زندگی من را گرفتند.
کاخ من ویران شد
این افراد ناراضی قدیمی با آنها باقی می مانند
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها مرا به دنیا آوردند
آنها را بیمار ساختم
مسلما جهان
نمی توانم دوباره توضیح دهم
عزیزم
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها از تولد من پشیمان می شوند
من مثل این زندگی می کنم
من این سرنوشت بد را بعدا پیدا کردم
الدنا الدنا
آنها از تولد من پشیمان می شوند
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها را بیمار ساختم
آنها از تولد من پشیمان می شوند
مسلما جهان
نمی توانم دوباره توضیح دهم
عزیزم
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها از تولد من پشیمان می شوند
عزیزم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایبو شو Cansever و اجرای زیبای Çanim dediklerim ترجمه زیرنویس فارسی

۱ لایک
۰ نظر

Canim dediklerim canimi aldilar
gönül sarayimi yikip gittiler
bu mutsuz yasantim onlardan kaldi
beni bu günümden dünden ettiler
beni dogduguma pigman ettiler
beni sevdigime pisman ettiler
Haykirsam dünyaya ettiklerini
yine anlatamam cektiklerimi
tanrim zalim yapmis sevdiklerini
beni bu günümden dünden ettiler
beni dogduguma pisman ettiler
Ben böyle degildim yasarken oldum
bu kötü kaderi sonradan buldum
aldana aldana ömrümden oldum
beni dogduguma pisman ettiler
beni bu günümden dünden ettiler
beni sevdigime pisman ettiler
beni dogduguma pisman ettiler
Haykirsam dünyaya ettiklerini
yine anlatamam cektiklerimi
tanrim zalim yapmis sevdiklerini
آنها زندگی من را گرفتند.
کاخ من ویران شد
این افراد ناراضی قدیمی با آنها باقی می مانند
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها مرا به دنیا آوردند
آنها را بیمار ساختم
مسلما جهان
نمی توانم دوباره توضیح دهم
عزیزم
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها از تولد من پشیمان می شوند
من مثل این زندگی می کنم
من این سرنوشت بد را بعدا پیدا کردم
الدنا الدنا
آنها از تولد من پشیمان می شوند
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها را بیمار ساختم
آنها از تولد من پشیمان می شوند
مسلما جهان
نمی توانم دوباره توضیح دهم
عزیزم
آنها امروز من را خوشحال کرده اند
آنها از تولد من پشیمان می شوند
عزیزم

موسیقی و هنر