در حال بارگذاری ویدیو ...

انیمیشن عصب کشی دندان و روکش

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

انیمیشن عصب کشی دندان و روکش
ادندون درد داشتید؟
پوسیدگی سطحی مراجعه میکنید به پزشک؟
https://www.instagram.com/dr_jananii/
https://drjanani.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انیمیشن عصب کشی دندان و روکش

0 لایک
0 کامنت

انیمیشن عصب کشی دندان و روکش
ادندون درد داشتید؟
پوسیدگی سطحی مراجعه میکنید به پزشک؟
https://www.instagram.com/dr_jananii/
https://drjanani.com/