دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

لمینت دندان ۰۰:۰۰
روز پدر مبارک ۰۱:۱۹
... ۰۰:۵۵
پارسال
رضایتمندی ۰۲:۱۱
سال نـو ۰۰:۵۸
پارسال
پر کردن دندان ۰۰:۵۵
رضایتمندی ۰۱:۰۴
خونریزی لثه ۰۰:۵۹
... ۰۱:۰۱
پارسال
... ۰۲:۰۲
پارسال
ایمپلنت دندان ها ۰۱:۰۱
روز پزشک ۰۱:۲۴
پارسال
رضایتمندی بیمار ۰۲:۱۱
ایمپلنت فک پایین ۰۱:۴۷
ایمپلنت دندان ۰۰:۱۵
لمینت دندان ۰۰:۵۲
۲ سال پیش
جراحی کامل فک بالا ۰۲:۰۸
ونیر کامپوزیت ۰۰:۱۹
روکش سرامیک فک بالا ۰۰:۱۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۱۶
جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸