دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

ایمپلنت های دندانی ۰۰:۱۰
لمینت دندان ۰۰:۰۱
۲ ماه پیش
جراحی کامل فک بالا ۰۲:۰۸
روز پدر مبارک ۰۱:۱۹
... ۰۰:۵۶
۲ ماه پیش
رضایتمندی ۰۲:۱۱
۲ ماه پیش
سال نـو ۰۰:۵۸
۲ ماه پیش
پر کردن دندان ۰۰:۵۶
رضایتمندی ۰۱:۰۴
۲ ماه پیش
خونریزی لثه ۰۱:۰۰
۲ ماه پیش
... ۰۱:۰۱
۲ ماه پیش
... ۰۲:۰۲
۲ ماه پیش
ایمپلنت فول فک پایین ۰۱:۴۱
ایمپلنت دندان ها ۰۱:۰۲
روز پزشک ۰۱:۲۴
۲ ماه پیش
معجزه کاشت ایمپلنت ۰۰:۴۳
رضایتمندی بیمار ۰۲:۱۱
ماندگاری کامپوزیت ۰۰:۵۶
ایمپلنت فک پایین ۰۱:۴۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۱۵
لمینت دندان ۰۰:۵۲
ونیر کامپوزیت ۰۰:۱۹
بلیچینگ دندان ۰۰:۱۶
جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸