دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

ایمپلنت فک پایین ۰۱:۴۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۱۵
لمینت دندان ۰۰:۵۲
۲ ماه پیش
جراحی کامل فک بالا ۰۲:۰۸
ونیر کامپوزیت ۰۰:۱۹
روکش سرامیک فک بالا ۰۰:۱۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۱۶
جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
۱۰ ماه پیش
کشیدن دندان و ایمپلنت ۰۰:۲۸
کشیدن دندان عقل ۰۱:۴۳
روکش کامل فک بالا ۰۰:۲۸
جرمگیری دندان ۰۰:۳۷
۱۰ ماه پیش
پوسیدگی دندان ۰۴:۴۳
۱۰ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۵۳
۱۰ ماه پیش
ایمپلنت فک بالا ۰۱:۵۱
پرکردن دندان ۰۰:۳۸
ایمپلنت دندان ۰۱:۲۲
ترمیم دندان ۰۰:۵۹
لمینت دندان ۰۰:۵۴