دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
۴۵ بازدید ۵ روز پیش
ایمپلنت فک پایین دندان ۰۱:۲۴
۵۰ بازدید ۱۶ روز پیش
درمان لق شدن دندان و ایمپلنت ۰۰:۲۹
۴۵ بازدید ۱۶ روز پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
۷۱ بازدید ۱۶ روز پیش
روکش زیبایی تمام سرامیک ۰۰:۲۸
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
کشیدن دندان و ایمپلنت ۰۰:۲۸
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
کشیدن دندان عقل ۰۱:۴۳
۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
روکش کامل فک بالا ۰۰:۲۸
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
جرمگیری دندان ۰۰:۳۷
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
پوسیدگی دندان ۰۴:۴۳
۵۰ بازدید ۲ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۵۳
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
انجام روکش زیبایی تمام سرامیک ۰۰:۲۸
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
ایمپلنت فک بالا ۰۱:۵۱
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
افزایش طول تاج لثه و روکش دندان ۰۰:۲۷
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
پرکردن دندان ۰۰:۳۸
۸۱ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی ۶ واحد ایمپلنت در فک پایین ۰۱:۳۰
نحوه استفاده از موم ارتودنسی ۰۰:۳۲
۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
نحوه صحیح استفاده از نخ دندان ۰۰:۳۳
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
عوارض پوسیدگی دندان ۰۱:۰۰
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۲۲
۸۸ بازدید ۴ ماه پیش
ایمپلنت تمام فک بالا ۰۱:۵۲
۶۱ بازدید ۴ ماه پیش
مراحل عصب کشی دندان ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم کامل ایمپلنت دندان فک بالا ۰۱:۵۲
۱۶۷ بازدید ۵ ماه پیش
از بین بردن فاصله بین دندان ۰۰:۵۱
۴۰ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم ایمپلنت دندان یک بالا ۰۰:۵۹
۱۱۷ بازدید ۶ ماه پیش
ترمیم دندان ۰۰:۵۹
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی کامل فک بالا ۰۱:۵۰
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
ارتودنسی چگونه انجام میشود؟ ۰۰:۵۶
۷۴ بازدید ۶ ماه پیش
نحوه مسواک زدن در دوران ارتودنسی ۰۰:۵۹
لمینت دندان ۰۰:۵۴
۷۳ بازدید ۶ ماه پیش
چگونه طول تاج دندان را افزایش میدهیم ۰۰:۵۷
ایمپلنت فول فک بالا ۰۰:۵۷
۸۴ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی دندان نیش نهفته ۰۱:۳۷
۳۰۳ بازدید ۸ ماه پیش
برداشتن ضایعه دندانی ۰۱:۲۴
۱۰۸ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی در آوردن دو دندان نیش نهفته ۰۰:۵۸
مراحل ایمپلنت دندان ۰۱:۴۴
۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
دو عدد ایمپلنت جهت پروز متکی بر اوردنچر ۰۱:۵۴
جراحی درآوردن دندان نیش نهفته در کام ۰۱:۴۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۴۶
۶۰ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی ایمپلنت کل فک پایین ۰۱:۱۷
۸۵ بازدید ۹ ماه پیش
جراحی ایمپلنت فک بالا و پیوند استخوان ۰۲:۱۳
ایمپلنت فول فک بالا ۰۱:۳۷
۶۰ بازدید ۹ ماه پیش
ایمپلنت دندان دوم فک بالا ۰۲:۴۲
۶۸ بازدید ۹ ماه پیش
افزایش طول تاج لثه ۰۲:۵۰
۸۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
۱۲۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
کشیدن و ایمپلنت همزمان دو دندان ۰۲:۴۸
۱۹۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
جراحی افزایش طول تاج دندان ۰۱:۴۴
۱۰۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
کشیدن و ایمپلنت همزمان دندان ۰۲:۴۸
۱۹۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
۵۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
ایمپلنت دندان جلو ۰۳:۰۴
۱۶۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
پروتز متکی بر ایمپلنت ۰۱:۴۸
۷۹ بازدید ۱۲ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۴۱
۱۵۳ بازدید ۱۲ ماه پیش
عصب کشی دندان ۰۰:۵۷
۱۴۶ بازدید پارسال
روکش های زیبایی دندان های قدامی ۰۱:۲۹