در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم آموزشی نرم افزارسوابق ترکیب گله مدیران

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

به دلیل اهمیت ترکیب گله در پیش بینی سوابق گله و همچنین ارزیابی مداوم از وضعیت گله، شرکت مدیران تصمیم گرفته است نرم افزاری جهت محاسبه ترکیب گله(نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله) در تاریخ های قبل، آماده و به مشتریان عزیز ارائه دهد.برخی امکانات نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله:
- محاسبه زمانی ترکیب گله در هر بازه تاریخی

- نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامها در هر رده به تفکیک و به صورت کامل

- قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلی

- محاسبه ترکیب گله به تفکیک شرکت جهت تعاونی ها

- نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامهای ماده و نر به صورت جداگانه

- قدرت گزارش گیری و تبدیل آن به هر نوع فرمت

- قدرت ساخت هر نوع گزارش

- قابلیت تغییر فرمولها

- قدرت محاسبه اقلام تجمیعی مانند میانگین روز شیر دهی، میانگین روز آبستنی دام، تلیسه و ... در هر نوع بازه تاریخی

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم آموزشی نرم افزارسوابق ترکیب گله مدیران

۰ لایک
۰ نظر

به دلیل اهمیت ترکیب گله در پیش بینی سوابق گله و همچنین ارزیابی مداوم از وضعیت گله، شرکت مدیران تصمیم گرفته است نرم افزاری جهت محاسبه ترکیب گله(نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله) در تاریخ های قبل، آماده و به مشتریان عزیز ارائه دهد.برخی امکانات نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله:
- محاسبه زمانی ترکیب گله در هر بازه تاریخی

- نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامها در هر رده به تفکیک و به صورت کامل

- قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلی

- محاسبه ترکیب گله به تفکیک شرکت جهت تعاونی ها

- نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامهای ماده و نر به صورت جداگانه

- قدرت گزارش گیری و تبدیل آن به هر نوع فرمت

- قدرت ساخت هر نوع گزارش

- قابلیت تغییر فرمولها

- قدرت محاسبه اقلام تجمیعی مانند میانگین روز شیر دهی، میانگین روز آبستنی دام، تلیسه و ... در هر نوع بازه تاریخی

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش