Skip to main content
نماوا
۷۴۶ بازدید

  • The little house of love

گفتگو با خانم مژگان صوابی اصفهانی ؛ متخصص سم شناسی محیط زیست

The little house of love
The little house of love
منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

در این گفتگو خانم صوابی از آلودگی های محیط زیست عراق ناشی از جنگ بین آمریکا و عراق صحبت می کند. او بیان می کند که در خاک و باد عراق بیست و هفت فلز خطرناک وجود دارد که اثرات مخربی روی محیط زیست داشته است .