Skip to main content
تک بلیط
۲,۴۲۲ بازدید

مرکز بیو تکنولوژی دکتر رستگار

salman
salman
منتشر شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵

در جشنواره ملی کشاورزی ایران
استفاده کننده از نهال های گل محمدی کشت بافتی برگزیده نمونه شد.