Skip to main content
۴۸ بازدید

حضور دکتر احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس و استقبال مردم

مهر ماندگار
مهر ماندگار
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

حضور دکتر احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس و استقبال مردم با شعار خامنه ای زنده باد احمدی پاینده باد