Skip to main content
بلک میرور
۱۲۱ بازدید

بدرقه پرشور دکتر احمدی نژاد پس از راهپیمایی روز قدس

مهر ماندگار
مهر ماندگار
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

بدرقه پرشور دکتر احمدی نژاد پس از راهپیمایی روز قدس با شعارهای احمدی باغیرت تنها امید ملت، احمدی احمدی خدا نگهدار تو، به جون هرچی مرده احمدی برمیگرده!