در حال بارگذاری ویدیو ...

داروی امام کاظم دارو نیست بلکه ترکیب گیاهی است

khabarfoori
کانال تایید شده khabarfoori

داروی امام کاظم دارو نیست بلکه ترکیب گیاهی است
نام ترکیب گیاهی که منصوب به امام کاظم است بر باور طب سنتی دست اندازی می کند و بر باور مقدسات هم سوار می شود
علمای علم حوزه در مورد نامگذاری این دارو لباید اظهار نظر کنند
در مورد ادعای اثرگذاری این ترکیب گیاهی بدون انجام طرح تحقیقاتی مشخصی نه میتوان رد کرد و نه می توان تایید کرد
کسانی که ادعای تاثیر این ترکیب گیاهی در بیماری کرونا را دارند باید به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند
بالغ بر ۸۵ کارآزمایی بالینی در حوزه طب سنتی انجام شده که ۱۹ مورد در حال آنالیز می باشد
تا کنون هیچ فرد و یا تیمی برای تاثیرپذیری ترکیب گیاهی امام کاظم اقدام نکرده است

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال