Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۹۰ بازدید

  • برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

جلسه سوم : (اندروید استودیو) - فیلتر رنگ روی تصاویر

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

اعمال فیلتر رنگ روی تصاویر (Apply color filter on pictures )
هدف از این آموزش تغییر رنگ یک تصویر با استفاده از سیک بار (seekbar) است، بطوری که با تغییر نوار سیک بار رنگ تصویر نیز تغییر کند.
http://mathprograming.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/