Skip to main content
تک بلیط
۱۵۹ بازدید

گروه واکسیناسیون (دردسرهای بزرگ )

جهادگران گمنام
جهادگران گمنام
منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۴

گروه بچه های جهادی که با دردسرهایی برای واکسن زدن داشتند