در حال بارگذاری ویدیو ...

کمیل پالیا و کریستینا هاف سامرز - رهبران فمینیسم

۱۵۱ بازدید
کانون مطالعات جنسیتی مردان
کانون مطالعات جنسیتی مردان

نگاه اجمالی کمیل پالیا به سابقه ی رهبران فمینیسم. در این نشست که از جانب انجمن زنان مستقل میزبانی شده، خانم پالیا نگاهی به وضعیت زندگی زنانی که جنبش فمینیستی را رهبری می کردند می اندازد. پالیا همواره متذکر شده که تحسین کننده ی مردان بزرگ است و کارهایش به دلیل اثری است که مردان بر رویش داشته اند. دلیلش این است که پدرش و عموهایش اثری کاملا مثبت بر ذهنیت او داشته اند. این کاملا خلاف آن چیزی است که زنان فمینیست در کودکی تجربه کرده اند. ظاهرا اگر آقایان بخواهند دنیا را از دست فمینیسم نجات دهند، بهتر است که با دختران شان بهتر رفتار کنند!


کلیپ اصلی:
https://www.youtube.com/watch?v=j8iGAUUPNG8&list=WL&index=19&t=307s

نظرات