در حال بارگذاری ویدیو ...

خاستگاه فمینیسم 1 - بخشی از مستند مرد، زن، افسانه

۷۶ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
کانون مطالعات جنسیتی مردان
کانون مطالعات جنسیتی مردان

این قسمت اول از مستند man woman myth است که به بررسی تاریخی موج دوم فمینیسم، اثر آن بر افراد و جامعه، رهبران آن و نقش دیگر گروه ها در شکل گیری و پیشبرد موج دوم فمینیسم می پردازد. این مستند بیشتر با نگاهی به تاریخ انگلیس این مسائل را بازگو کرده و نتیجه گیری هایش را انجام میدهد.

کلیپ اصلی:
https://www.youtube.com/watch?v=IO44_1-5vTA&t=47s&index=4&list=PL0A235BDB72C8F8FB

نظرات