در حال بارگذاری ویدیو ...

تسمه نقاله لاستیکی

فروشگاه صنعتگری
فروشگاه صنعتگری

بخش عمده دستگاه های نوارنقاله را تسمه نقاله ها تشکیل می دهند چراکه وظیفه انتقال مواد عمدتا به عهده تسمه نقاله ها می باشد.

تسمه نقاله ها برروی دستگاه های نوارنقاله پیاده سازی می شوند و به وسیله موتور شروع به حرکت کرده و مواد را برروی خود به حرکت

در می آورند و درنتیجه موجب انتقال مواد از جایی به جای دیگر می شوند.

https://sanatgare.com/blog/80-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تسمه نقاله لاستیکی

۰ لایک
۰ نظر

بخش عمده دستگاه های نوارنقاله را تسمه نقاله ها تشکیل می دهند چراکه وظیفه انتقال مواد عمدتا به عهده تسمه نقاله ها می باشد.

تسمه نقاله ها برروی دستگاه های نوارنقاله پیاده سازی می شوند و به وسیله موتور شروع به حرکت کرده و مواد را برروی خود به حرکت

در می آورند و درنتیجه موجب انتقال مواد از جایی به جای دیگر می شوند.

https://sanatgare.com/blog/80-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.html