در حال بارگذاری ویدیو ...

لوازم جک های هیدرولیک

فروشگاه صنعتگری
فروشگاه صنعتگری

جک هیدرولیک یک وسیله است که در آن یک نیرو به روغنی که درون یک استوانه ریز وجود دارد، وارد می‌شود.

این نیرو باعث انتقال روغن غیر قابل تراکم به استوانه بزرگ می شود.

https://sanatgare.com/blog/81-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

لوازم جک های هیدرولیک

۰ لایک
۰ نظر

جک هیدرولیک یک وسیله است که در آن یک نیرو به روغنی که درون یک استوانه ریز وجود دارد، وارد می‌شود.

این نیرو باعث انتقال روغن غیر قابل تراکم به استوانه بزرگ می شود.

https://sanatgare.com/blog/81-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9.html