در حال بارگذاری ویدیو ...

نکات ظروری برای کمپرسی داران

hydropsh
hydropsh

«پارت صنعت هنری»
1. سیلندر فقط برای بلند کردن ساخته شده است و نباید به عنوان استبلایزر(تثبیت کننده) اتاق کمپرسی استفاده شود.
2. هرگز در زیر اتاق کمپرسی کار نکنید مگر آنکه به درستی مهار شده باشد و در یک محیط امن باشید.
3. پایه بایستی بین چارچوب پایینی اتاق کمپرسی و شاسی به شکلی ایمن قرار گرفته باشد.
4. تنها از روغن با غلظت مناسب استفاده کنید
5. تنها از روغن با کیفیت برای مدارهای هیدرولیک استفاده نمایید.
6. هرگز از مکمل‌های روغن گیاهی با جز اصلی متفاوت با روغن اصلی استفاده نکنید و هرگز محصولات (روغن) مختلف را باهم ترکیب نکنید.
7. هرگز خودرو را با اتاق کمپرسی در حال تخلیه رها نکنید.
8. از شستن سیلندر با آب فشار بالا اجتناب کنید.
9. در زمان جوشکاری از سیلندر به عنوان نقطه اتصال به زمین (ارت) استفاده نکنید.
10. همواره سیلندر را از پاشش جوش و دیگر مواد خارجی حفظ نمایید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نکات ظروری برای کمپرسی داران

۰ لایک
۰ نظر

«پارت صنعت هنری»
1. سیلندر فقط برای بلند کردن ساخته شده است و نباید به عنوان استبلایزر(تثبیت کننده) اتاق کمپرسی استفاده شود.
2. هرگز در زیر اتاق کمپرسی کار نکنید مگر آنکه به درستی مهار شده باشد و در یک محیط امن باشید.
3. پایه بایستی بین چارچوب پایینی اتاق کمپرسی و شاسی به شکلی ایمن قرار گرفته باشد.
4. تنها از روغن با غلظت مناسب استفاده کنید
5. تنها از روغن با کیفیت برای مدارهای هیدرولیک استفاده نمایید.
6. هرگز از مکمل‌های روغن گیاهی با جز اصلی متفاوت با روغن اصلی استفاده نکنید و هرگز محصولات (روغن) مختلف را باهم ترکیب نکنید.
7. هرگز خودرو را با اتاق کمپرسی در حال تخلیه رها نکنید.
8. از شستن سیلندر با آب فشار بالا اجتناب کنید.
9. در زمان جوشکاری از سیلندر به عنوان نقطه اتصال به زمین (ارت) استفاده نکنید.
10. همواره سیلندر را از پاشش جوش و دیگر مواد خارجی حفظ نمایید.