فلزات رنگین
فلزات رنگین

فلزات رنگین

معرفی ورق استیل 310 ۰۲:۱۰
معرفی ورق استیل 321 ۰۲:۲۱
معرفی ورق استیل 316 ۰۳:۰۰
ورق استنلس استیل ۰۰:۵۲
ورق استنلس استیل 304 و 316 ۰۰:۵۱
ورق استیل نسوز ۰۰:۳۵
۱۱ ماه پیش
معرفی  استیل 304 ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
عید رمضان مبارک ۰۰:۲۱
مراحل تولید استیل ۰۱:۰۰
استنلس استیل 316 ۰۰:۵۲
ورق استیل ۰۶:۳۹
پارسال