Skip to main content
زولا
۳۸ بازدید

  • Scott 」
  • нαηι
  • soad
  • αƦʍιπ(بستع شد)رد بزن
  • بسته شد

گفت: آدما با رویاهاشون زندگی می کنن

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

گفت: آدما با رویاهاشون زندگی می کنن
گفتم : چرا که نه ؟ مگه چیزی غیر از رویا هم وجود داره ؟
گفت : آره تموم شدن رویاها

چارلز بوکوفسکی

@Freedom