Skip to main content
۶۴ بازدید

  • imalexstation*-*
  • нαηι
  • soad
  • بسته شد
  • WhoRe~

گفت: آدما با رویاهاشون زندگی می کنن

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

گفت: آدما با رویاهاشون زندگی می کنن
گفتم : چرا که نه ؟ مگه چیزی غیر از رویا هم وجود داره ؟
گفت : آره تموم شدن رویاها

چارلز بوکوفسکی

@Freedom