در حال بارگذاری ویدیو ...

یک تنه در برابر لشکریان یزیدیان با ۳۷ فقره شکایتشان با کلی پارتی بازی

دکتر علیرضا نجفی تبریزی
دکتر علیرضا نجفی تبریزی

یک تنه در برابر لشکریان یزیدیان با ۳۷ فقره شکایتشان با کلی پارتی بازی
به کوشش : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
www.anajafi2011.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

یک تنه در برابر لشکریان یزیدیان با ۳۷ فقره شکایتشان با کلی پارتی بازی

۰ لایک
۰ نظر

یک تنه در برابر لشکریان یزیدیان با ۳۷ فقره شکایتشان با کلی پارتی بازی
به کوشش : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
www.anajafi2011.ir

حوادث