Skip to main content
زولا
۳۹ بازدید

اسکرابر / اسکرابر دستی - اسکرابر کابلی - کفشوی پارکینگ

اسکرابر حجهت نظافت و شستشوی پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد. کف پارکینگ به علت عبور ماشین، رد لاستیک ها بر روی زمین و ریختن روغن، با هر وسیله ای قابل شستشو نمی باشد، اما اسکرابر به راحتی این کار را انجام می دهد. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir