در حال بارگذاری ویدیو ...

شیشه تراس

fatemeh
fatemeh

برای شیشه تراس میتوانید از دو ورق که در ویدیو گفته شده استفاده کنید. ویدیو را با دقت ببینید.
https://pamenar.co/product-category/poly-carbonate-sheet/
https://pamenar.co/product-category/plexi-sheet/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال