در حال بارگذاری ویدیو ...

شیشه جمع شو

jtr jtr
jtr jtr

https://jtr.ir/balcony_terrace-glass/
سیستم های بالکن شیشه ای عمدتاً با حرکت شیشه در ریل های آلومینیومی کار می کند و همه پنجره ها در گوشه ی مناسبی از بالکن جمع می شود. امروزه، با در نظر داشتن اینکه زندگی شهری به طور فزاینده ای خسته کننده و استرس آور است، بالکن هایی که به مردم فضای راحتی در خانه هایشان می دهند، اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال