در حال بارگذاری ویدیو ...

شیشه تاشو

jtr jtr
jtr jtr

سیستم های بالکن شیشه ای عمدتاً با حرکت شیشه در ریل های آلومینیومی
https://jtr.ir/balcony_terrace-glass/
کار می کند و همه پنجره ها در گوشه ی مناسبی از بالکن جمع می شود. امروزه، با در نظر داشتن اینکه زندگی شهری به طور فزاینده ای خسته کننده و استرس آور است، بالکن هایی که به مردم فضای راحتی در خانه هایشان می دهند، اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال