Skip to main content
۱۶۱ بازدید

نکاتی در مورد داروهای ضدافسردگی _بخش دوم

دکتر امید میرشفیعی
دکتر امید میرشفیعی
منتشر شده در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

با دانستن بیشتر در مورد داروهای ضدافسردگی، آثار بهبودی افزایش می یابد.