در حال بارگذاری ویدیو ...

فروش گوسفند زنده

پرورش گوسفند
پرورش گوسفند

برای کسب اطلاع از نحوه خرید گوسفند زنده و آخرین قیمت این نوع دام زنده لینک درج شده را دنبال نمایید. https://www.mehrnews.com/news/5197181/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فروش گوسفند زنده

۰ لایک
۰ نظر

برای کسب اطلاع از نحوه خرید گوسفند زنده و آخرین قیمت این نوع دام زنده لینک درج شده را دنبال نمایید. https://www.mehrnews.com/news/5197181/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85

حیوانات و طبیعت