در حال بارگذاری ویدیو ...

وحشتناک ترین اشتباه زبان+آموزش زبان انگلیسی

وکب استارتر
کانال تایید شده وکب استارتر

فعل های to beشکل کامل و مخفف دارند.
I am = I'm
He is = he's
ما معمولاً در حالت نوشتار غیررسمی و صحبت کردن از
شکل مخفف فعل to beاستفاده میکنیم. در حالت رسمی
ما از حالت کامل استفاده میکنیم. در گرامر زبان انگلیسی،
ما فقط میتونیم از یک مخفف استفاده کنیم.
He isn't.
He's not.
He'sn't.

میتونیم از فعل to beبعد از ضمیرها و اسم ها استفاده
کنیم.
شما میتونین از isبعد از کلمات پرسشی به صورت مخفف
استفاده کنین.
What's your name?
)نام تو چیست؟)
ولی این کار رو نمیشه با areانجام داد.
Where're you from?
)اهل کجایی؟)

برای پاسخ دادن به پرسش های کوتاه از شکل مخفف
استفاده نکنین.
Yes, I'm. Yes, I am.
اشتباهات رایج
در گرامر زبان انگلیسی هر جمله باید یک فعل رو داشته
باشه. ولی گاهی زبان آموزان فعل رو به کار نمیبرن.
I very hungry I am very hungry
)من خیلی گرسنه ام)
بعضی از زبان آموزان سؤالات رو اشتباه مینویسن.
She is your sister? Is she your sister?
)آیا او خواهر تو است؟)

از wasو wereبرای بیان کاری توی زمان گذشته استفاده
میکنیم.
My mom was a teacher.
)مادرم یک معلم بود)
We were late yesterday.
)دیروز دیر کردیم)
The book was in my bag.
)کتاب در کیفم بود)
نکته:قبل از مصدر با toاز wasو wereاستفاده نمیکنیم.
I was go to the park yesterday.
I went to the park yesterday.
)دیروز به پارک رفتم)

اشتباهات رایج
گاهی زبان آموزان اشتباه سؤال میپرسن.
You were at the party?
were you at the party?
)آیا در جشن بودید؟)
گاهی زبان آموزان از فعل اشتباه استفاده میکنن.
We was very happy.
we were very happy.
)ما خیلی خوشحال بودیم)
آقا تورو خدا دیگه شما این اشتباهات رو نکنین.

آدرس وب سایت
http://www.vocabstarter.ir/
آدرس پیج اینستاگرام
https://instagram.com/vocabstarter
آدرس کانال تلگرام
https://telegram.me/vocabstarter
آدرس پیج فیس بوک
https://facebook.com/vocabstarter
آدرس توییتر
https://twitter.com/kouruosh
.
https://vocabstarter.ir/17-ways-to-say-hello-in-english
چگونه به 17 روش بگیم سلام به انگلیسی

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال