وکب استارتر

کانال تایید شده وکب استارتر

آموزش زبان انگلیسی تلفظ آمریکایی خفن ۰۲:۵۲
نه به انگلیسی + آموزش زبان انگلیسی ۰۵:۵۶
۵,۲۳۷ بازدید ۸ روز پیش
مکالمه برای معرفی + آموزش زبان انگلیسی ۰۷:۴۶
انتخابات + آموزش زبان انگلیسی ۰۶:۴۰
۴,۷۶۶ بازدید ۲۱ روز پیش
آموزش زبان انگلیسی + تولدت مبارک به انگلیسی! ۰۴:۰۵
فحش‌های انگلیسی + آموزش زبان انگلیسی ۰۱:۳۷
۴,۸۳۵ بازدید ۲۵ روز پیش
صفت ed دار و ing دار + آموزش زبان انگلیسی ۰۳:۳۶
آموزش زبان انگلیسی + معنی face ۰۴:۲۸
۲,۴۸۹ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی + فعل مفرد یا منفی ۰۲:۴۸
معنی dream + آموزش زبان انگلیسی ۰۳:۱۶
۱۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی + کشورها ۰۶:۴۸
۳۶,۲۷۴ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی + چرا نمی‌ری؟ ۰۴:۲۵
۵,۹۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
take an exam or give an exam + آموزش زبان انگلیسی ۰۳:۰۴
بزن به چاک به انگلیسی + آموزش زبان انگلیسی ۰۲:۰۲
آموزش زبان انگلیسی + دلشوره دارم به انگلیسی ۰۲:۲۶
آموزش زبان انگلیسی + ساختار look forward to ۰۲:۱۲
on time & in time + آموزش زبان انگلیسی ۰۶:۰۸
۱۴,۵۹۷ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی + انواع مو به انگلیسی ۰۳:۴۸
آموزش زبان انگلیسی + تفاوت وحشتناک موثر ۰۲:۱۹
آموزش زبان انگلیسی + نفس و نفس کشیدن ۰۱:۲۸
۸,۱۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
کاربرد debt + آموزش زبان انگلیسی ۰۱:۳۷
۲۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
معنی abandon + آموزش زبان انگلیسی ۰۲:۲۴
۱۷۶ بازدید ۲ ماه پیش
معنی some + آموزش زبان انگلیسی ۰۲:۵۲
۱۰,۳۲۱ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی + ساختار حسرت ۰۳:۴۳
مهم‌ترین قیدهای زبان انگلیسی|قسمت اول ۰۳:۳۷
آموزش زبان انگلیسی|تفاوت عجیب کلمه before ۰۱:۳۵
آموزش زبان انگلیسی.سال نو مبارک ۰۱:۴۸
۸۹۵ بازدید ۲ ماه پیش