وکب استارتر

کانال تایید شده وکب استارتر

آموزش زبان انگلیسی + تفاوت وحشتناک موثر ۰۲:۱۹
آموزش زبان انگلیسی + نفس و نفس کشیدن ۰۱:۲۸
۷,۹۹۶ بازدید ۵ روز پیش
کاربرد debt + آموزش زبان انگلیسی ۰۱:۳۷
۱۸۷ بازدید ۶ روز پیش
معنی abandon + آموزش زبان انگلیسی ۰۲:۲۴
۴۹ بازدید ۸ روز پیش
معنی some + آموزش زبان انگلیسی ۰۲:۵۲
۱۰,۲۴۷ بازدید ۹ روز پیش
آموزش زبان انگلیسی + ساختار حسرت ۰۳:۴۳
۲۶ بازدید ۱۰ روز پیش
مهم‌ترین قیدهای زبان انگلیسی|قسمت اول ۰۳:۳۷
آموزش زبان انگلیسی|تفاوت عجیب کلمه before ۰۱:۳۵
۱۲,۱۲۶ بازدید ۱۶ روز پیش
آموزش زبان انگلیسی.فوق‌العاده کاربردی از make ۰۲:۰۲
آموزش زبان انگلیسی.سال نو مبارک ۰۱:۴۸
۸۷۲ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی.تلفظ آمریکایی حرفه‌ای ۰۳:۵۴
آموزش زبان انگلیسی|تلفظ فوق‌العاده حرفه‌ای ۰۲:۰۰
آموزش زبان انگلیسی|تست کرونام مثبت شد ۰۲:۰۰