در حال بارگذاری ویدیو ...

خانواده سوزن‌ماهیان: Syngnathidae

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

خانواده سوزن‌ماهیان (Syngnathidae)، دارای 307 گونه جهانی است و در شمال و جنوب ایران هم نمایندگانی دارد:
http://fishbase.ir/inland/Syngnathidae2.html
سوزن‌ماهیان بدنی کشیده و با حلقه‌های استخوانی دارند. در این خانواده ماهی نر مسئول نگهداری و حمل تخم ماهی ماده تا زمان خروج نوزادان است. بزرگترین گونه این خانواده 60 سانتیمتر طول دارد. غذای آنها بیشتر از بیمهرگان ریز و با شیوه مکش تامین می‌گردد. اسب آبی هم عضو این خانواده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خانواده سوزن‌ماهیان: Syngnathidae

۰ لایک
۰ نظر

خانواده سوزن‌ماهیان (Syngnathidae)، دارای 307 گونه جهانی است و در شمال و جنوب ایران هم نمایندگانی دارد:
http://fishbase.ir/inland/Syngnathidae2.html
سوزن‌ماهیان بدنی کشیده و با حلقه‌های استخوانی دارند. در این خانواده ماهی نر مسئول نگهداری و حمل تخم ماهی ماده تا زمان خروج نوزادان است. بزرگترین گونه این خانواده 60 سانتیمتر طول دارد. غذای آنها بیشتر از بیمهرگان ریز و با شیوه مکش تامین می‌گردد. اسب آبی هم عضو این خانواده است.

حیوانات و طبیعت