در حال بارگذاری ویدیو ...

خانواده شیشه‌ماهیان: Atherinidae

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

خانواده شیشه‌ماهیان (Atherinidae / Silversides)، که با اسامی دیگر مثل گل‌آذین‌ماهیان، آترینکاماهیان و سیمین‌پهلوهای برّ قدیم هم نامیده می‌شوند، از خانواده‌های ماهیان ایران هستند:
http://fishbase.ir/caspiansea/Atherinidae.html
شیشه‌ماهیان 69 گونهء جهانی دارند و یکی از آنها در آب‌های شمالی ایران و حوضهء آبریز خزر دیده شده است. بدن این ماهیان، دراز و کشیده است و فاقد خط جانبی هستند. رنگ پهلوهای آنها نقره‌ای است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خانواده شیشه‌ماهیان: Atherinidae

۰ لایک
۰ نظر

خانواده شیشه‌ماهیان (Atherinidae / Silversides)، که با اسامی دیگر مثل گل‌آذین‌ماهیان، آترینکاماهیان و سیمین‌پهلوهای برّ قدیم هم نامیده می‌شوند، از خانواده‌های ماهیان ایران هستند:
http://fishbase.ir/caspiansea/Atherinidae.html
شیشه‌ماهیان 69 گونهء جهانی دارند و یکی از آنها در آب‌های شمالی ایران و حوضهء آبریز خزر دیده شده است. بدن این ماهیان، دراز و کشیده است و فاقد خط جانبی هستند. رنگ پهلوهای آنها نقره‌ای است.

حیوانات و طبیعت