در حال بارگذاری ویدیو ...

خانواد شگ‌ماهیان: Clupeidae

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

شگ‌ماهیان (Clupeidae) خانواده‌ای از ماهیان ایران هستند که هم در آّ‌های شمال و هم در آب‌های جنوب کشور نمایندگانی دارند:
http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/family_persiangulf.html
شگ‌ماهیان در جهان دارای حدود 188 گونه هستند، و در ایران هم ماهی کیلکا در شمال و ماهی صبور در جنوب گونه‌های معروف آنها است.
شگ‌ماهیان بیشتر بصورت گروهی زندگی می‌کنند و فلس‌هایی نرم و سست دارند. معمولا ماهیانی مهاجرند و از لحاظ شیلاتی هم بسیار باارزشند. بیشتر پلانکتون‌خوار و یا علفخوارند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خانواد شگ‌ماهیان: Clupeidae

۰ لایک
۰ نظر

شگ‌ماهیان (Clupeidae) خانواده‌ای از ماهیان ایران هستند که هم در آّ‌های شمال و هم در آب‌های جنوب کشور نمایندگانی دارند:
http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/family_persiangulf.html
شگ‌ماهیان در جهان دارای حدود 188 گونه هستند، و در ایران هم ماهی کیلکا در شمال و ماهی صبور در جنوب گونه‌های معروف آنها است.
شگ‌ماهیان بیشتر بصورت گروهی زندگی می‌کنند و فلس‌هایی نرم و سست دارند. معمولا ماهیانی مهاجرند و از لحاظ شیلاتی هم بسیار باارزشند. بیشتر پلانکتون‌خوار و یا علفخوارند.

حیوانات و طبیعت