در حال بارگذاری ویدیو ...

بیمها و امیدهای خط لوله انتقال گاز طبیعی «تاپی» برای کشورهای منطقه TAPI

۴۷ بازدید
داریوش
داریوش

بیمها و امیدهای خط لوله انتقال گاز طبیعی «تاپی» برای کشورهای منطقه - target
بدنبال اتمام بخش ترکمنستان خط لوله انتفال گاز طبیعی موسوم به «تاپی»، احداث آن در افغانستان بطور رسمی آغاز شده است. این خط لوله

نظرات