Skip to main content
۳,۵۶۳ بازدید

  • لیلی
  • mahdi

بخواهید تا به شما داده شود - دکتر علی رضا آزمندیان

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران تحول آفرین در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081