Skip to main content
علی بابا
۲۰۸ بازدید

بخواهید تا به شما داده شود - دکتر علی رضا آزمندیان

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

دکتر علیرضا آزمندیان
بنیانگذار تکنولوژی فکر
بزرگترین سخنران تحول آفرین در ایران
اطلاعات بیشتر
02122043081