Skip to main content
۱۸۷ بازدید

  • "Alma"
  • .
  • ۲۲جولای☕
  • Kurt
  • بسته شد

سلام صبح بخیرررررررررررررررررررررررر

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۶