در حال بارگذاری ویدیو ...

تئوری های ام وی Łovə ₩ıns Ałł

Sunny
Sunny

تئوری هایLove wins
.
.
خب فکر کنم اگه چندبار ام وی رو دیده باشید فهمیده باشید(چقد گفتم باشید://)که آیو نمیتونه حرف بزنه و تهیونگ هم یکی از چشماش نابیناست.
اون دوربینی که تو ام وی بود..تهیونگ اون دوربین رو پیدا کرد
با اون دوربین میشد همه چیو قشنگ تر دید!
مثلا وقتی که آیو با دوربین تهیونگ رو میدید،توی دوربین تهیونگ هردوچشمش
بینا بودن.
وقتی اونا فهمیدن که زندگیشون قرار نیست تغییر کنه تصمیم
گرفتن تو زمان حال شاد زندگی کنن!
اون مکعبی که توی ام وی دیدین..اون مکعب نماد آدماییه که بین همه فرق میزارن و تبعیض قائل میشن
و به تفاوت ها و نقص های یه سری آدما
بی احترامی میکنن.
درواقع اون مکعب آدم های منزوی که نقص هایی دارن و بهشون بی توجهی
میشه رو نابود میکنن!
و آخر ام وی..آیو دستشو میزاره رو چشم بینای تهیونگ تا اون نتونه اینکه چجوری توسط اون مکعب میمیرن رو ببینه...
نظرت؟؟؟

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

تئوری های ام وی Łovə ₩ıns Ałł

۶ لایک
۳ نظر

تئوری هایLove wins
.
.
خب فکر کنم اگه چندبار ام وی رو دیده باشید فهمیده باشید(چقد گفتم باشید://)که آیو نمیتونه حرف بزنه و تهیونگ هم یکی از چشماش نابیناست.
اون دوربینی که تو ام وی بود..تهیونگ اون دوربین رو پیدا کرد
با اون دوربین میشد همه چیو قشنگ تر دید!
مثلا وقتی که آیو با دوربین تهیونگ رو میدید،توی دوربین تهیونگ هردوچشمش
بینا بودن.
وقتی اونا فهمیدن که زندگیشون قرار نیست تغییر کنه تصمیم
گرفتن تو زمان حال شاد زندگی کنن!
اون مکعبی که توی ام وی دیدین..اون مکعب نماد آدماییه که بین همه فرق میزارن و تبعیض قائل میشن
و به تفاوت ها و نقص های یه سری آدما
بی احترامی میکنن.
درواقع اون مکعب آدم های منزوی که نقص هایی دارن و بهشون بی توجهی
میشه رو نابود میکنن!
و آخر ام وی..آیو دستشو میزاره رو چشم بینای تهیونگ تا اون نتونه اینکه چجوری توسط اون مکعب میمیرن رو ببینه...
نظرت؟؟؟