در حال بارگذاری ویدیو ...

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا ! شعر از حا فظ

مجید خندلی
مجید خندلی

غزل شماره ۲ از خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی دکلمه از استاد امیر نوری تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی برلین 2018

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال