در حال بارگذاری ویدیو ...

اشاره قرآن کریم به شکل فروپاشی ستارگان

معجزات علمی قرآنhttps://www.namasha.com/settings
معجزات علمی قرآنhttps://www.namasha.com/settings

تصویر متعلق به سحابی چشمه گربه است که این سحابی یک سحابی سیاره‌ای در صورت فلکی اژدها است این سحابی در ۱۵ فوریه ۱۷۸۶ توسط ویلیام هر شل کشف شد و در حدود هزار سال قبل پوشش بیرونی خود را ازدست‌داده است تصویر مادون‌قرمز سحابی توده غبار ستاره‌ای را نشان می‌دهد و اعتقاد بر این است که گردوغبار آخرین مرحله زندگی ستاره پیشین این سحابی را نشان می‌دهد این سحابی از هیدروژن هلیوم و عناصر سنگین تشکیل شده است مشاهدات نشان داده است که ستاره مواد داخلی خود را در یک فاصله ۱۵۰۰ساله به بیرون انداخته است و این مسئله منجر به ایجاد پوسته‌های از گردوغبار و گاز ستاره‌ای شده است که این پشته‌های متحدالمرکز یک ساختار لایه لای همانند گل را پدید آورده است که ستاره وسط آن از لایه‌های آن قابل‌تشخیص است.
پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد (آن روز سخت هولناک از گنه پشیمان شوید).

یک نکته که وجود دارد این است که در اکثر ترجمه‌ها از واژه"گل سرخ" و واژه "روغن مذاب"استفاده شده است، در واژه گل سرخ که محل بحث نیست؛ اما تعبیر چرم یا روغن مذاب یک تعبیر کاملاً درست در مفهوم این آیه است زیرا گفته می‌شود دمای این سحابی بین هفت تا ده‌هزار درجه کلوین است و بدیهی است هر جسم جامدی که در اطراف سحابی باشد ذوب می‌شود.
باید اشاره نمود که این سحابی حدود ۲۵۰ سال قبل توسط ویلیام هرشل مشاهده شد و هم اکنون این سهابی در فاصله ۳۰۰۰ سال نوری ما قرار دارد؛ ولی موارد مربوط دمای بیرونی اطراف سحابی و... در سال‌های اخیر کشف شده است درحالی‌که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل از این مسئله خبر داده است. یک نکته دیگر این است که در ۱۴۰۰ سال قبل تلسکوپ‌هایی که بتوانند فاصله ۳۰۰۰ سال نوری را مشاهده کنند وجود نداشتند و این مسئله حکایت از معجزه بودن قرآن کریم است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اشاره قرآن کریم به شکل فروپاشی ستارگان

۰ لایک
۰ نظر

تصویر متعلق به سحابی چشمه گربه است که این سحابی یک سحابی سیاره‌ای در صورت فلکی اژدها است این سحابی در ۱۵ فوریه ۱۷۸۶ توسط ویلیام هر شل کشف شد و در حدود هزار سال قبل پوشش بیرونی خود را ازدست‌داده است تصویر مادون‌قرمز سحابی توده غبار ستاره‌ای را نشان می‌دهد و اعتقاد بر این است که گردوغبار آخرین مرحله زندگی ستاره پیشین این سحابی را نشان می‌دهد این سحابی از هیدروژن هلیوم و عناصر سنگین تشکیل شده است مشاهدات نشان داده است که ستاره مواد داخلی خود را در یک فاصله ۱۵۰۰ساله به بیرون انداخته است و این مسئله منجر به ایجاد پوسته‌های از گردوغبار و گاز ستاره‌ای شده است که این پشته‌های متحدالمرکز یک ساختار لایه لای همانند گل را پدید آورده است که ستاره وسط آن از لایه‌های آن قابل‌تشخیص است.
پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد (آن روز سخت هولناک از گنه پشیمان شوید).

یک نکته که وجود دارد این است که در اکثر ترجمه‌ها از واژه"گل سرخ" و واژه "روغن مذاب"استفاده شده است، در واژه گل سرخ که محل بحث نیست؛ اما تعبیر چرم یا روغن مذاب یک تعبیر کاملاً درست در مفهوم این آیه است زیرا گفته می‌شود دمای این سحابی بین هفت تا ده‌هزار درجه کلوین است و بدیهی است هر جسم جامدی که در اطراف سحابی باشد ذوب می‌شود.
باید اشاره نمود که این سحابی حدود ۲۵۰ سال قبل توسط ویلیام هرشل مشاهده شد و هم اکنون این سهابی در فاصله ۳۰۰۰ سال نوری ما قرار دارد؛ ولی موارد مربوط دمای بیرونی اطراف سحابی و... در سال‌های اخیر کشف شده است درحالی‌که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل از این مسئله خبر داده است. یک نکته دیگر این است که در ۱۴۰۰ سال قبل تلسکوپ‌هایی که بتوانند فاصله ۳۰۰۰ سال نوری را مشاهده کنند وجود نداشتند و این مسئله حکایت از معجزه بودن قرآن کریم است.

مذهبی