در حال بارگذاری ویدیو ...

طرحهای آموزشی برای دانش آموزان معلول و بیمار

دکتر حسام فیروزی
کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی

طرحهای آموزشی برای دانش آموزان معلول و بیمار

چگونه می توان دنیای آموزش را با دانش آموزان بیمارو معلول تطبیق داد.
آیا معلولیت و بیماری موانع بزرگ یادگیری هستند؟ چگونه دانش آموزان بیمار ریشه های دردهایشان را فرا می گیرند و با آن ارتباط برقرار می کنند.

بسیاری از افراد بیمار معتقدند که یادگیری امری دشوار است. بقیه هم فکر می کنند دنیای بیماران متفاوت است. چگونه می توان دنیای آموزش را با دانش آموزان بیمارو معلول تطبیق داد.
این روزها، برنامه های آموزشی بسیاری برای دانش آموزان بیمار طراحی شده اند. چگونگی طرح واجرای این پروژه ها را فرا می گیریم. هم چنین می بینیم چگونه می توان دانش آموزان را با متدهای درمانی و پزشکی آشنا کرد.

می ببینیم چگونه می توان به کودکانی که ناگزیر قرنطینه می شوند آموزشهای لازم را داد.

بسیاری از کودکان در سنی هستند که باید تنها یاد بگیرند، بازی کنند و مفرح باشند اما بسیاری از کودکان بیمار دلمشغولی دیگری هم دارند انها با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

موسسه درمانی بیماریهای سخت و خطرناک، در پورتوی پرتغال، تمرکز ویژه اش بیشتر روی آموزش و تعلیم است. حتی اگر اولویت درمان باشد اما آموزش افراد بیمار از یاد نمی رود و هیچگاه متوقف نمی شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

طرحهای آموزشی برای دانش آموزان معلول و بیمار

۰ لایک
۰ نظر

طرحهای آموزشی برای دانش آموزان معلول و بیمار

چگونه می توان دنیای آموزش را با دانش آموزان بیمارو معلول تطبیق داد.
آیا معلولیت و بیماری موانع بزرگ یادگیری هستند؟ چگونه دانش آموزان بیمار ریشه های دردهایشان را فرا می گیرند و با آن ارتباط برقرار می کنند.

بسیاری از افراد بیمار معتقدند که یادگیری امری دشوار است. بقیه هم فکر می کنند دنیای بیماران متفاوت است. چگونه می توان دنیای آموزش را با دانش آموزان بیمارو معلول تطبیق داد.
این روزها، برنامه های آموزشی بسیاری برای دانش آموزان بیمار طراحی شده اند. چگونگی طرح واجرای این پروژه ها را فرا می گیریم. هم چنین می بینیم چگونه می توان دانش آموزان را با متدهای درمانی و پزشکی آشنا کرد.

می ببینیم چگونه می توان به کودکانی که ناگزیر قرنطینه می شوند آموزشهای لازم را داد.

بسیاری از کودکان در سنی هستند که باید تنها یاد بگیرند، بازی کنند و مفرح باشند اما بسیاری از کودکان بیمار دلمشغولی دیگری هم دارند انها با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

موسسه درمانی بیماریهای سخت و خطرناک، در پورتوی پرتغال، تمرکز ویژه اش بیشتر روی آموزش و تعلیم است. حتی اگر اولویت درمان باشد اما آموزش افراد بیمار از یاد نمی رود و هیچگاه متوقف نمی شود.

آموزش