در حال بارگذاری ویدیو ...

در مدارس مثل بنی امیه اموزش میدهیم !!!!!

۱۱۳ بازدید
لبیک یاحسین (یه عاشق)#آتش_ به_اختیار
لبیک یاحسین (یه عاشق)#آتش_ به_اختیار

دانلود مجموعۀ ۱۱ جلدی اسناد لانه‌ جاسوسی

❌ متاسفانه #نفوذی ها در آموزش و پرورش به جای چاپ این مطالب دنبال چاپ مطالب مزخرف جنسیتی و حذف نام شهدا هستن!
جلد اول:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/1.pdf
جلد دوم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/2.pdf
جلد سوم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/3.pdf
جلد چهارم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/4.pdf
جلد پنجم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/5.pdf
جلد ششم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/6.pdf
جلد هفتم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/7.pdf
جلد هشتم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/8.pdf
جلد نهم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/9.pdf
جلد دهم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/10.pdf
جلد یازدهم:
basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/11.pdf

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال