در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش تولید شیر روزانه و ترکیب گله

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

این بخش از نرم افزار دام سنگین برای محاسبه و مرور ترکیب گله می­باشد. اگر ترکیب گله جدید ثبت می­کنید بعد از انتخاب آیکون ترکیب گله امروز، صفحه ای باز شده و با انتخاب تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز براساس آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی تعداد هر گروه دامی پر و بعد از آن ترکیب گله روز بسته می شود.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش تولید شیر روزانه و ترکیب گله

۰ لایک
۰ نظر

این بخش از نرم افزار دام سنگین برای محاسبه و مرور ترکیب گله می­باشد. اگر ترکیب گله جدید ثبت می­کنید بعد از انتخاب آیکون ترکیب گله امروز، صفحه ای باز شده و با انتخاب تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز براساس آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی تعداد هر گروه دامی پر و بعد از آن ترکیب گله روز بسته می شود.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش