Skip to main content
ITE
۶۰ بازدید

عامل موفقیت کودکان در پل استار

poulstar
poulstar
منتشر شده در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هوش مالی برای تضمین موفقیت کودکان در آینده نیاز ضروری است. آشنایی با پس انداز ، سرمایه گذاری و حتی شناخت پول از کودکی باید صورت گیرد ، به نظر شما مدرسه تا چه میزان روی هوش مالی کودکان تاثیر گذار است ؟ | پل استار اولین موسسه شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی www.poulstar.com
01334911