Skip to main content
زولا
۸۸ بازدید

برخورد صاعقه-1

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

برای جلوگیری از برخورد صاعقه به ساختمان و تجهیزات الکترونیکی استفاده از صاعقه گیر لازم و ضروری است