متوکل زاده

متوکل زاده

ناگفته های میله ارت ۰۱:۲۲
فنر مخابراتی ۰۲:۰۴
۲ سال پیش
سیمبان گرفتار-1 ۰۰:۵۹
سیمبان گرفتار ۰۰:۵۹
قرقره کابل کشی زمینی ۰۱:۳۶
کانتر صاعقه گیر ۰۱:۵۹
قرقره کابل کشی هوایی ۰۱:۴۰
رکاب تیر چوبی برق ۰۰:۳۸
رکاب تیر برق ۰۱:۲۳
۳ سال پیش
خرک درام  کابل ۰۱:۱۹
کلاه ایمنی عایق برق ۰۱:۲۸
دستگیره قالب کدولد ۰۱:۴۲
نکته خیلی مهم یدک کش ۰۰:۳۳
بستن صحیح سیم ۰۱:۱۶
ارت موقت کارگاهی ۰۰:۵۱
سیم کش حرفه ای ۰۰:۴۳
برخورد صاعقه-1 ۰۰:۳۷
اصلا برج میلاد نیست!!! ۰۴:۲۷
انواع میله ارت ۰۲:۵۹
ویروس کرونا در بازار ۰۱:۱۱
از مضرات صاعقه.... ۰۰:۴۴
یدک کش کابل کشی ۰۱:۳۹