Skip to main content
زولا
۲۸ بازدید

یدک کش کابل کشی

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

بهترین ابزار برای پیمانکاران شرکت های توزیع برق و اداره برق ها برای کابل کشی های خطوط خود نگه دار و 20kv و برای انواع کابل کشی های کابل زمینی و کابل هوایی